De Bibliotheek op school

De Bibliotheek op school

Met de Bibliotheek op school maakt Team Jeugd & Educatie zich samen met jouw school sterk voor het verbeteren van de taal-, lees-, media- en leerresultaten. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is onmisbaar voor succes op school en later op de arbeidsmarkt. Digitale geletterdheid is noodzakelijk om mee te kunnen doen in de veranderende informatie- en kennissamenleving.

Met de Bibliotheek op school slaan onderwijs, bibliotheek en gemeente de handen ineen en komt er dagelijks aandacht voor leesplezier en digitale geletterdheid op school én thuis. We willen jeugd en jongeren stimuleren om meer te lezen en ze leren om bewuster en verstandiger om te gaan met bijvoorbeeld internet, sociale media en games. De Bibliotheek helpt op basisscholen om deze doelen te bereiken. Dat doen we o.a. met deskundige lees/mediaconsulenten, met een inspirerende boekencollectie en met een goede digitale lees- en leeromgeving.

Per groep kan de school kiezen uit een afwisselend aanbod in het teken van leesbevordering, digitale geletterdheid en kunst & cultuur, ook maatwerk behoort tot de vele mogelijkheden.

Inhoudelijke samenwerking

Met de Bibliotheek op school werken bibliotheek en school aan een gedeelde visie en leggen de doelen beleidsmatig vast in een samenwerkings- en dienstverleningsovereenkomst voor de periode van 3 jaar.

De bibliotheek levert een actuele boekencollectie van minstens 4 boeken per leerling die d.m.v. speciaal meubilair op aantrekkelijke wijze gepresenteerd wordt om daarmee een ideale leesomgeving op de school te creëren. Iedere leerling ontvangt op een schoolpas waarmee in school boeken geleend kunnen worden via het digitale portaal en uitleensysteem van de bibliotheek.

De school heeft hierbij structureel de beschikking over een gespecialiseerde leesconsulent, die expertise brengt op het gebied van leesplezier, leesmotivatie en digitale geletterdheid. Samen met de door de school aangestelde leescoördinator leggen we visie, doelen en het jaarprogramma vast in het lees- en mediaplan, zodat er in alle groepen dagelijks aandacht is voor lezen en digitale geletterdheid.

De eigen bijdrage van de school bedraagt € 10,- per leerling.

De bouwstenen

De Bibliotheek op school is modulair opgebouwd en bestaat uit diverse componenten of bouwstenen. Deze bouwstenen binnen de thema’s lezen & digitale geletterdheid zijn precies die elementen om in de werkwijze van het onderwijs de cyclus van opbrengstgericht werken te realiseren. Opbrengstgericht werken is een speerpunt in het Nederlandse beleid met betrekking tot het primair onderwijs. Een school die opbrengstgericht werkt, zet zich planmatig in voor het verbeteren van de vorderingen van leerlingen. Dit gebeurt door hoge doelen te stellen, gericht hieraan te werken en leerlingen systematisch te volgen in hun vorderingen. Hieronder worden de diverse bouwstenen toegelicht:

  • Netwerk & Beleid: De bibliotheek, school(-bestuur) en de gemeente werken als netwerk aan een gedeelde visie en leggen de doelen beleidsmatig vast.
  • Lees-& mediaplan: De school legt in samenwerking met de bibliotheek haar visie, doelen en het jaarprogramma vast in het lees- en mediaplan.
  • Activiteiten: In alle groepen van de school is dagelijks aandacht voor lezen en er zijn activiteiten rondom leesbevordering en mediawijsheid.
  • Monitor: Alle betreffende groepen en leerkrachten vullen de landelijke monitor in en stellen op basis van de resultaten het lees- en mediaplan bij.

Meer weten?
Wil je graag meer weten of heeft jouw bibliotheek nog niet de middelen of de gelegenheid voor de Bibliotheek op school? Neem dan contact op met onze Onderwijsspecialist Daphne Hermans via daphne@lezenenleren.nl of 06-11072502.