Muziek op school

Muziek op school

Met Muziek op school kunnen basisscholen in Hellevoetsluis structureel muziekonderwijs inzetten. Kinderen leren een muziekinstrument te bespelen en gaan samen muziek maken. Hiermee wordt ook hun taalontwikkeling gestimuleerd, want muziek = taal! Door herhaling van woorden, klankopeenvolgingen en zinstructuren werken kinderen aan woordenschat, auditieve waarneming en het trainen van het talige geheugen. Muziek draagt bij aan sociaal-emotionele ontwikkeling en de ontwikkeling van het brein. Genoeg redenen om met Muziek op school aan de slag te gaan!

Basispakket

 • Licentie ZangExpress voor het hele schooljaar
 • Jullie eigen leesconsulent van Bibliotheek op school is een contactpersoon voor dit project
 • 4 extra muzikale activiteiten in het schooljaar tijdens de:
  o Kinderboekenweek voor alle groepen
  o Nationale Voorleesdagen voor groep 1 en 2
  o Kindermuziekweek voor groep 5
  o Songfestival voor groep 7 en 8

Lees meer

Pluspakket – bovenop het basispakket

 • Licentie ZangExpress voor het hele schooljaar met extra begeleiding voor de groepen 1 t/m 8. Daarnaast krijgt elke groep een co-teaching moment.
 • Het hele schooljaar krijgen de groepen 5 en 6 hun muziek lessen van een externe vakleerkracht.
 • Het schooljaar wordt in elke groep feestelijk én muzikaal afgesloten met een eindejaarsoptreden. Hiermee blikken we terug op wat de kinderen dat jaar hebben geleerd.
 • Muziekplan waarin de visie, missie en doelen van het muziekonderwijs voor de school worden vastgelegd. Dit is de basis voor het verankeren van structureel muziekonderwijs binnen de school.

Lees meer

Waarom muziek bijdraagt aan (taal)ontwikkeling
Muziek op school is een samenwerking tussen Muziek met Klasse(n) (MMK) en Team Jeugd & Educatie. MMK is een stichting met als missie zoveel mogelijk kinderen samen een muziekinstrument te leren bespelen en samen muziek te laten maken. De ZangExpress is onderdeel van de samenwerking en middels deze digitale methode komen via het digibord de leukste liedjes, lessen en energizers de klas binnen om taalbevordering te stimuleren. Muziek op school is de sleutel tot gelijke kansen voor ieder kind!

Heb je vragen over Muziek op school of wil je een pakket afnemen? Neem dan contact op met Daphne Hermans- van Nieuwenhuijzen via daphne@lezenenleren.nl

Onderzoek naar muziek in de klas