Opleiding Leescoördinator Open Boek

Opleiding Leescoördinator Open Boek

De opleiding is in 2021 geheel herzien en daardoor ook interessant voor leescoördinatoren die vóór september 2021 zijn geschoold!

Waarom een leescoördinator op school?
Een leescoördinator is de aanjager van lezen binnen een school. Hij of zij stimuleert een aanpak van effectief en motiverend leesonderwijs waarin jeugdliteratuur een centrale plaats heeft.

Een leescoördinator is een duizendpoot. Zijn of haar takenpakket bestaat uit het ontwikkelen van een visie op lezen, het opstellen van een jaarplan, het –samen met de bibliotheek- zorgen voor een aantrekkelijke boekencollectie, het schoolbreed deelnemen aan leescampagnes, en het zorgen voor deskundigheidsbevordering van het team. Daarnaast zorgt een leescoördinator ervoor dat er een aanpak voor lezen is, die optimaal bijdraagt aan leesmotivatie en leesvaardigheid. Idealiter zijn er twee leescoördinatoren per school, verdeeld over de onder- en bovenbouw.

Open Boek 3.0
In de opleiding leren cursisten verschillende boeksoorten kennen, werken ze met actuele kinder- en jeugdboeken en afwisselende leeswerkvormen. Uitgangspunt is om teksten tot leven te laten komen en kinderen leren teksten te interpreteren. Hierbij komt betrokkenheid bij teksten en leesmotivatie tot stand: noodzakelijke voorwaarden voor leesvaardigheid en leesbegrip. Doet je school mee aan de Bibliotheek op School? Dan maakt het opleiden van een leescoördinator deel uit van deze aanpak.

Kosten en duur van de cursus
De cursus is gratis voor leerkrachten van scholen met een Bibliotheek op School. Voor overige scholen bedraagt de cursus (incl. cursusmateriaal) €450,– (excl. BTW). De cursus duurt 5 dagdelen van elk 2,5 uur. Het handboek Open Boek zit bij de cursus inbegrepen.

Cursusdata
De cursusdata voor schooljaar 2021/2022 zijn bekend.

Voorjaar ’22
Locatie Cultuurhuis Hellevoetsluis van 14:30 – 17:00 uur.
26 januari, 16 februari, 9 maart, 30 maart, 20 april

Inhoud
De inhoud van de bijeenkomsten is terug te vinden in deze flyer.

Aanmelden of meer informatie?
Aanmelden kan door een mail te sturen aan bas@lezenenleren.nl o.v.v. naam, school, klas en contactgegevens. Bas is ook telefonisch of per WhatsApp te bereiken op 06-83668154.