Boekendiefje

Boekendiefje

Deze les maken de kinderen kennis met Koen Konijn, boekenboef. Koen heeft wat boeken gepikt uit de schoolbibliotheek. Door middel van verschillende aanwijzingen die Koen Konijn heeft achtergelaten in de schoolbieb, maken de kinderen kennis met de verschillende soorten boeken en genres van de bibliotheek. De grote vraag is natuurlijk, vinden we die boeken ooit nog terug…

  • Duur: 45 minuten
  • 21e-eeuwse vaardigheden: kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, computational thinking, samenwerken

Aanvraag Lesprogramma

Aanvraag lesprogramma
Ik wil graag