Game on: Anne M.G. Schmidt

Game on: Anne M.G. Schmidt

In groepjes gaan de leerlingen strijden om een filmmiddag. Met opdrachtkaarten gaan ze aan de slag met spelletjes gericht op informatievaardigheden, leesbevordering en kennisvragen met het thema Annie M.G. Schmidt. De prijs? Een boekverfilming met popcorn!

  • Duur: 45 minuten
  • 21e-eeuwse vaardigheden: kritisch denken, creatief denken en handelen, probleemoplossend denken en handelen, computational thinking, samenwerken

Aanvraag Lesprogramma

Aanvraag lesprogramma
Ik wil graag