Gedichten uitbeelden

Gedichten uitbeelden

Ga op een speelse wijze aan de slag met gedichten! Na het voorlezen van enkele gedichten, gaan de leerlingen in groepjes aan de slag om gedichten uit te beelden. Samen een gedicht analyseren, rollen verdelen en presenteren aan de medeleerlingen. Weten zij welk gedicht wordt uitgebeeld? Samenwerken en genieten van taal staan in deze les centraal.

  • Duur: 45 minuten
  • 21e-eeuwse vaardigheden: samenwerken, creatief denken en handelen, sociale en culturele vaardigheden

Aanvraag Lesprogramma

Aanvraag lesprogramma
Ik wil graag