Keepvogel

Keepvogel

Kennen jullie Keepvogel en zijn hond Tungsten al? Keepvogel is een echte uitvinder! Samen met de leerlingen gaat de leesconsulent op zoek naar belangrijke en bijzondere uitvindingen. Ook onze eigen professor Feitjes laat nog van zich horen en hij heeft een leuke opdracht voor de klas. Op een interactieve manier maken de leerlingen van groep 3 of 4 kennis met verschillende soorten boeken en uitvindingen. Ook gaan ze aan de slag met letters en werken ze samen aan een opdracht.

  • Duur: 45 minuten
  • 21e-eeuwse vaardigheden: creatief denken en handelen, communiceren, kritisch denken, sociale en culturele vaardigheden

Aanvraag Lesprogramma

Aanvraag lesprogramma
Ik wil graag