Let’s get digital

Let’s get digital

Naast leesvaardigheden, mogen digitale vaardigheden ook niet meer ontbreken in het pakket van de bibliotheek. ‘De jeugd van tegenwoordig’ is zeer actief in de digitale wereld en lijkt er ook veel van te weten, maar zijn zij zich echt bewust van alle mogelijkheden én eventuele gevaren?

Goede digitale vaardigheden mogen we inmiddels wel tot een basisbehoefte rekenen. Hoe actief ze online ook zijn, jongeren weten niet altijd hoe ze op de meest verantwoorde manier aan goede informatie kunnen komen. Met deze les krijgen de leerlingen een presentatie over juiste en relevante bronnen online, om vervolgens onder begeleiding zelf verder te zoeken naar informatie. Plan deze les bijvoorbeeld voordat ze aan de slag moeten met een (profiel)werkstuk.

  • Voor de bovenbouw
  • Iedere leerling heeft een device nodig
  • Duur: 1 lesuur
  • € 55,- per klas

 

Aanvraag Lesprogramma

Aanvraag lesprogramma
Ik wil graag