Palmen op de Noordpool

Palmen op de Noordpool

Het klimaat verandert voortdurend. Dat was altijd al zo, maar nu gaat het veel sneller. Samen met de leerlingen gaan we kijken wat we daar zelf aan kunnen doen. In drie sessies leren de leerlingen iets meer over de verschillende energiebronnen en kunnen met de verzamelde informatie en kennis een eigen milieukrant maken.

  • Duur: 3 uur
  • 21e-eeuwse vaardigheden: informatievaardigheden, mediawijsheid, samenwerken, kritisch denken, creatief denken en handelen, communiceren

Aanvraag Lesprogramma

Aanvraag lesprogramma
Ik wil graag